ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

اربـــــابـــــــــ جـــانــــــ ...آمـــــده امــ درد و دلـــــ ...آمـــده امـــ اعتـــرافـــــ ....
هـــزار و ...صـــد و ..شصتـــــ و شـشــــ سالـــــ ستــــــ ..ڪـه خـونـــ بـــه دلشـــ ڪرده ایمـ ..مےدانـــم ڪه دلــــِ گلایــه نـدارد ..
اربـــابـــــ ؟؟حـــــرّمـانـــــ ڪنــــ اربـابـــــ ..مـــولا دلشـــــ خــونــــ ستـــــ ..مـــــولا چشمـــــانشـــــ گـــــود رفتـــــه ستــــــــــ ..
اربابـــــ ...حـــــّرمــــانـــــ ڪنــــ اربـابـــــــــ ......
۱۶ ۰ ۰ ۰