ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺣﺠّﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻌﺼﻮﻡ  / ﺑﺎﺑﻰ ﺍَﻧْﺖَ ﮐﻪ ﮔﺸﺘﻰ ﻣﺴﻤﻮﻡ
ﺍﻯ ﻓﺪﺍﻯ ﺣﻖ ﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺩﯾﻦ / ﮐﺮﺩﻩ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﺩﯾﻦ
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ(ﻉ) ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶