ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی
گفتم بدین شکسته چون باده می فروشی؟
خندید و گفت زین جام جز عاشقان ننوشتند
مست شکسته داند قدر شکسته نوشی
۱۶۰
۳۵ ۳۵ ۰ ۰