ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

همـــہ چیــز ωــادہ اـωـتـــــ
زنـدگــی... عشـــᓆـ...
دوωـتــــــ داشتــن... عـادتـ ڪــردن...
رᓅـتــن... آمــدن...
امــا چیــزے ڪــہ ωـــــــادہ نیـωـتــ
بـاور ایـن ωــادہ بـودن هـاωـتـــــــــــ...
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱