ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ...!مکـــث میکنـــــم ...!
انگـــــار در " زیباییــ ــت " چیـــــزی راجـــــا گذاشتـــــه ام !
مثلــــــــــا"...در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی
و " تـــــــــمام هستی ام " را....در آغوشـــــ ــــــــت.........
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱