ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

بـَعضـے وَقـتـآ ...
بـآیـَـכ تـَنهـآ بـآشـے ... تَنهـآـے تَنهـآ ...هـے آهَنـگــ گوشـ بــכے ...فِكــ ڪـُـنـے ... هَمــہ چیـو بـریزـے تـُو פֿــوכتـــ ...تـآ مـَرز اِنفجـآر بـرـے ...اونـوَقتـــــ כر ِ اُتـآقـ ُ بـآز ڪـُـنے ُ بـآ هَمـوטּ ... لـَبـפֿـَـنـכ مـَسـפֿــَرــہ ـے هَمیشگـے وآنِــموכ ڪـُـنـے ... ڪـہ هَمــہ چے פֿــوبــہ ...
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱