ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

✔ سـکـانـس اول :
عـلـی بـرای ازدواج بـا زهــرا, سـپـرَش را فـروخـتـــ !
✔ سـکـانـس آخـر : 
زهــرا خـودش سـپـر شـد ! بـرای دفـاع از عـلـی
کــآت :
دیـگــر گـلـی شـبـیه تـو پـرپـر نـمـی شـود
دیـگـر دسـتـی سـپـر بـه یـاری حـیـدر نـمـی شـود
۱٬۳۹۳
۱۶۵ ۱۶۵ ۱ ۴۸