ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﺩﺭ ﺁﺧﺮین ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺳﺎﻝ ﻫﺮﭼﻪ ﺁﺳﺎیش ﺭﻭﺡ،
ﻫﺮﭼﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﻝ، ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻘﺪیر ﺑﻠﻨﺪ،
ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺮفیع ﻭ ﻣﻘﺎﻡ، ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍﺳﺖ،
ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻖ ﻭﺟﻮﺩ، ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺪیم ﺗﻮ ﺑﺎﺩ!‏
ﺳﺎﻝ ﻧﻮ ﻣﺒﺎﺭﻙ
۸۴
۲۱ ۱۱۰ ۴۰ ۳