ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰﺩیک ﺷﺪﻥ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭی
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺮیﺩﻥ ﺍﺯ ﺭﻭی ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯیﺭ ﺗﻮﺟﻪ کﻥیﺩ:
۱ ﺳﺎیﺯ ﺧﺸﺖک
۲ ﺯﺍﻭیﻩ ﭘﺮﺵ
۳ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺕ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺩﻭﺯ ﺩﺭ ﺯیﺭ ﺷﻠﻮﺍﺭ
۴ ﺩﻭﺭی ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻩیﺟﺎﻥ ﻭ ﺟﻮ ﺯﺩﮒی ﺟﻠﻮی ﺩﺧﺘﺮﺍ
۵ ﺗﻮکﻝ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ
ﺳﺘﺎﺩ ﭖیﺷﮓیﺭی ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻍیﺭ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
۸۴
۲۱ ۱۱۰ ۴۰ ۳