ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺴﺘﻮﻥ ﻓﺎﺯﺵ ﭼﯿﻪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ؟؟
.
.
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺍﺳﺘﻮﺍﯾﯽ ﻣﯿﺸﻪ
ﯼ ﺭﻭﺯ ﺷﺒﯿﻪ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﭘﺎﯾﯿﺰﻩ
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮﺑﻪ
ﺁﺧﻪ ﭼﺮﺍ ؟؟؟
ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﻧﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯿﺮﻭﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ !!!!
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲