ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﻓﺖ.ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ:ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺪﻩ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻣﺎﻟﻪ ﺗﻮ!- ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺍﺫﺍﻥ ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﺪﺍﺩ.ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻻ‌ﯼ ﻣﻦ ﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﻫﺴﺖ، ﻭ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺍﺵ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ!
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲