ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻓﺮﺍﺭﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺑﻮﺩﻡ
ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ “ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺮﺏ‌ﻧﯿﺎ” ﻭ “ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﭘﻮﺭ‌ﻋﺮﺏ” ﺭﻭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎﺯﻩ ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺮﺏ ﻧﯿﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻗﺮﯾﺒﯿﺎﻧﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ !
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲