ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺮ ﮐﻼ‌ﺱ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﯼ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻼ‌ﺱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻼ‌ﺱ ﺷﺪ.ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﺩﯾﺮ ﺍﻭﻣﺪﯼ؟ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺎﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﻣﯿﮕﻪ:ﺩﯾﺮ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﺷﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺍﺳﺖ.ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 6 ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﻘﯿﻪ ﺭﻭ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ.
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲