ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

شکارچی اول :خوب، هندوستان که بودی شکار ببر هم رفتی؟
شکارچی دوم :البته، روزی برای شکار ببر به جنگل رفتم.
شکارچی اول :شانس هم آوردی؟
شکارچی دوم :بله، با ببری روبرو نشدم!
۲۷
۱۴۲ ۰ ۰ ۱۷