ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﭘﺴﺮﻡ ﺍﻭﻥ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﻭﯾﺰﻭﻧﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ 
ﺁﺭﻩ 
- ﺧﺐ ﺩﻭﺗﺎﺷﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ 
ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ 
-ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ 
ﻧﻪ 
- ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺑﻪ 
-ﺁﺭﻩ 
- ﺧﺐ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺗﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺻﻼ ﺩﺱ ﻧﺰﻥ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ! 


ﻣﻨﻮ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﻧﻪ لامصب به عنوان فاز متر ازم استفاده کرد
۲۰۵
۲۹ ۲۶ ۱۱ ۱۲