ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

✔پِــیک نـا آشنـا بـا سیــگارِ بَعدِش➻
✔یِـه عِـدِّه آشغـال کِه نَــدارَن اَرزِش➧
✔جـونْ دادی پاشـونْ،اُفتادی اَز چِش➜
اَه
✔بُـرد و بــاخت چِـه کـوتاهِه مَرزِشْ➤
۱۱۷
۲۰ ۱۴ ۰ ۴