ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

☜ آرِه مُهــِــــــــــــــره مـــــــــــــٰــــار دارَم ☞
??مـــٌــهرَش گردَنــــــَـــــمه.. مٰارِش هــــــــَـــــم زَبـــــٌــــــــــونَــــــمـــه??

اگه نیـــــــــــــــش نــــَخوردی..پس بدون حـِـــــســــــِـــش نبوده...
۱۱۷
۲۰ ۱۴ ۰ ۴