ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

تو تاکسي نشسته بودم
راديو داشت قرآن پخش ميکرد...

چند قدم جلوتر مسافري سوار شد و با لحني خاص پرسيد کسي مرده ...؟
راننده يه لبخند معني دار زد و گفت :
آره
دل من و تو ...
۲۰۵
۲۹ ۲۶ ۱۱ ۱۲