ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

من با همه ي اين پستاي الکي مثلن خنديدم ، جز يه نفر که
نوشته بود :
مادرم اومد مدرسه کارنامه مو گرفت

الکي مثلا منم مادر دارم :'
خيلي دلم گرفت ، صلوات براي همه ي مادراي از دست رفته..
۲۰۵
۲۹ ۲۶ ۱۱ ۱۲