ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

باد همه برگهای درختان خانمان را تکاند و من با افسوس دیدم بر تن لخت درخت انارمیوه هایش را که در آغوش خزان دیده اش سرخ می درخشیدند وچون نوزادی هنوز از شیره جانش می نوشیدند.
۹۹۶
۳۲۵ ۲٬۴۹۸ ۱۲۰ ۳۵