ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

، آنگاه که حتي گوشت را مي بندي  تا صداي خرد شدن غرورش را نشنوي،  مي خواهم بدانم،دستانت را بسوي کدام آسمان دراز مي کني  تا برای خوشبختي خودت دعا کني؟. ای خدا تو چقدر قلبت بزرگ و مهربونه   کاشکی آدمهاهم مثل تو بودن..
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸