ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

سائل و سینه زنیم،
سیب سحر سوره فجر
سوز دل، بحر ارادت به تو دائم داریم
هفت سین کرمت جور همیشه ارباب
ما فقط یک سفر کرب و بلا کم داریم
۶۸۰
۳۶۷ ۵۱۲ ۱۷ ۵۸۰