ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

شمارش معکوس...
فقط ۳ روز مانده ۳ روز به تحویل سالی که تلخ یا شیرین، مارگونه میخَزَد
و در ثانیه ای، اسبی سفید متولد می شود.
اسبی که پیامش صلح است و برکت، نجابت است و آزادی.
همدلی و همراهی. اسبی با نعلهای طلایی...
شاید اسب امسالمان، بالدار باشد
۶۸۰
۳۶۷ ۵۱۲ ۱۷ ۵۸۰