ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

چون تیشه مباش و جمله بر خود متراش
چون رنده ز كار خویش بی بهره مباش
تعلیم ز كار اره گیر هنگام معاش
چیزی سوی خود می كش و چیزی می پاش
۳
۳ ۱ ۱ ۰
سيزده را همه عالم بدر از شهر امروز
من خود آن سيزدهم كز همه عالم بدرم
(شهريار)
۳
۳ ۱ ۱ ۰