ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﺩﯾﮕــــﺮﺣﺎﻟــــﻢ ﺍﺯ ﮐﻠﻤــــﻪ ﯼ

“ ﻋﺰﯾــــﺰﻡ ” ﻭ “ﻋﺸﻘــــﻢ” ﺑﻬــــﻢ ﻣﯽ ﺧــــﻮﺭﺩ . . .


ﻣــــﻦ ﺭﺍ ﻫﻤــــﺎﻥ “ ﺑﺒﯿــــﻦ” ﺻــــﺪﺍ ﮐــــﻦ !

" ﺑــــﯽ ﺭﯾﺎﯾــــﯽ " ﺷــــﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ ,

ﺑــــﻪ " ﺭﯾــــﺎ ﮐــــﺎﺭﯼ " . . . .. . . . .. . . . .. !
۲۰۵
۲۹ ۲۶ ۱۱ ۱۲