ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

یک نفر مهتاب را در قلب من جا کرد و رفت

کفش احساس مرا ناجور در پا کرد و رفت

خیمه در رویای من زد با حریر افتاب

وقت رفتن چادر. خورشید را تا. کرد و رفت
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
تابستان که رفتی ،
داغ بودم ؛ نفهمیدم...!
حالا که زمستان آمده
تازه می فهمم
چقدر سوز دارد
نداشتنت...!
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
کاش.................


بعضی ها...............


غریبه می ماندند............


آشنا که میشوند...........


چقدر غریبت میکنند..........
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
حَـق مـن ایــــــن هـمه نارو خـوردن از آدمای صمیمـــــــــــے زنـدگیم نـبـــــود :)
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
♚ببین گلم

.⇦مــن یه عقـــرب دارمــ
.
اسمش زبـــونهـ➣.
.
.✖اگه نیش نخــــوردی✖.

.✔نــامـوسن حسش نبـودهـ♚
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
.⇦این روزا✖.

.☆هر انسانی باید برای زندگی خودش✔.

.⇦نتی بسازه⇨.

✖اهنگش رو هم خودش بنوازه✖ツ✍
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
.یهـ خـاطـره
یهـ لحظہ مڪثـ ...

یهـ قطرع اشڪ
رو قابـ عڪسـ ...
بـی حوصـلـه
بـی همنـفـسـ ...
نــبود تــــــو یهـ فاجعس
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
.№شُمـــا یــادِتـــــــون نمیــــــــاد№.

.✖یــِه روزی✖.

.⇦آدمــــا بـِه جــــای شُمـــــاره⇨.

.☆بـــِه هَــــــــم دِل مـــــــــے دادَن☆.
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
.↯هـی روزگــار نامـــرد یــَــواش↻.

دل مـــا بــ تنهایــے عادتــ نداشـــت

سپـردیمون دسـت آدم بـــَـــداش↯↯↯.

ولــــے خـــُـــب دارم بــَــراش
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
.○•ندیدی چشم غمگین و تر من•○.

.☆تو رفتی و نشد این باور من☆.

.✖به پایت می نشینم تا بیفتد✖.

.☆دوباره سایه ی تو بر سر من☆.
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
.⇦لَعنَت بِہ تَقدیرے ڪِہ دَر مُشتَت نَبآشَد№.

.♥دِل دادهِ باشےُ کَسے پُشتَت نَباشَد➣.

.✖فَرقے نَدارَد زِندِگے با مَرگ✖.

.⇦وَقتے اَنگُشتَرِ عِشقِت دَر اَنگُشتِت نَباشَد☆.
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
اونــے کــہ همـــہ چیشــو بـہ مــن مدیــونہ الان واســہ داشــتہ هآش از یکــے دیــگــہ ممنــونــہ➣

وآســہ همیــنہ کـہ دیــگہ وآســم عشــق عآشقــے ممنــوعہ➢


۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
پشت سرموڹ حرف زیادـہـ▪️
حقیقت تلخہ
ما ➰سواریم➰ اونا ➰پیادـہـ➰
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
دیگـِع قَوی شُدَم
میبینَم میخَندَم رَد میشَم:]
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
ٺۅ ڪِ مثِ من تُو بیدارے کابُوس نَدیدے =]
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
-نَبَخْشْ-ــ-
-بِزآیادبِگیرَنْ اِشتِبآه نَکُنَنْ
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
مثلأ فک میکنی اگه جواب پی امو دیرتر بدی لاکچری تری؟؟؟
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
▣▣▣▣◈◈◆◆◆◆◈◈▣▣▣▣
میخوامــ بمیرَمــ حتے نَرَمــ بہشتــ➢

یہ روز بیاے بالا سَرَمــ بگے نَفَس بکِش➢
▣▣▣▣◈◈◆◆◆◆◈◈▣▣▣▣
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
هنـــــوزم
زنـــــــــدم
بــــــــے
منـــــــت.✘
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
اعتیــــــــــــــاد مـــــــن بـــــہ چشمــــات راه درمـــــونی نــــداره✘✘✘
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
جآیِِ↜اُوْنْ↝ْ خآليِـــــہ

کِـــــه بآشـــــِہ وُ بِبينـــــہ

اینْقَدْ حآلِمون عآليِــہ♥
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
✍حاَجیَْ

اُونٰ قَدیـماَ سیبیـل بُود واَسہِ مَـرداَیِ

باَ غِیرتٰ ⇅

جَدیداَ مَـرداَ اَبرو بَر میـداَرن لـاَتی حَرف

میزَنن نَکُـنہِ اینَـم شُـدهِ یِہ حِکمَـتٰ ⇅

⇩ هِْـHēHـهِْ ⇧
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
✍اُﻭﻧﻰ کِہ

ﻭﺍَﺳِﻪ ﺷُﻤـاَ ﻣِﻌﻴـﺎﺭِﻩ ⇊ ﻭﺍَسہِ ﻣّٰـﺎ کُـلـاً

ﻋـﺎَرﻩِ ⇊

طَرف تُولِہ سَـگ باَ پَنـجاَه نَفَـر یـاَرهِ ⇊

وَلیٰ بِـه مٰـا کِہ میرِسِـه هـاَرهِ ⇊
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
وَقتی تو اینقَدر
باهام سَردی زِمستون
دیگ میخوام چیکار!❄
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
بدبخت تر از اون پسرى که حالش بده،
اون دختريه که نمیتونه آرومش کنه:)
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱