ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

به بعضی ها باید گفت اگه بزرگ شده بودی فقط بخاطره خطای دیدم بود
۱۳۱
۹۰ ۰ ۰ ۳۲
سالهاست که تحریم شده ایم از دیدن روی ماه امام زمان(عج)،
اما...
نه مذاکره‌ای،
نه توافقنامه ای،
ونه گامی مثبت در جهت اعتمادسازی،
آقا ببخش مارا که شمارا در وسط شلوغی بازار و اخبار فراموش میکنیم...
۹۸۳
۱۹۹ ۵۶۹ ۱٬۷۳۵ ۷۸
✪↯فِـک مـے کَــردَمـ ⇦هِــدیـِـــه اے⇨

↩اَز طَــرَفـ ِ ↺خـُـــدایـــــے↻▶◀◆▶◀
⇩ ⇩
↺اَمـّـــــــــا فَــهــمــیــدَمـ ↪تـَـقـــاص یِـه اِشــتِــباهي
۳۵۶
۱۶۹ ۳۴ ۱۷ ۳۸
ﺑﻌـﻀـــﮯ ﻭﻗـــﺖ ﻫـــــــﺎ ﺷـــــــﺎﯾــــــــــﺪ "
" ﻗﻴــﺪِ ﻃـــﺮﻓﺘــــــــﻮ ﺑـــــــــــﺰﻧـــﮯ "...
"ﺍﻣـــﺎ ﻭﺍﻗــﻌــﺎ ﺩﻝِ ﺍﻳﻨـــــــﻮ ﻧـــﺪﺍﺭﮮ ﮐـــﻪ "
"ﺍﻭﻧـــــــﻮ ﺑـــﺎ ﻳـﮑــﮯ ﺩﻳﮕــــــﻪ ﺑﺒﻴﻨــﮯ
۸۹۱
۱۳۴ ۱٬۱۶۵ ۷ ۴۹
نمازت را ترک مکن! میلیون ها نفر زیر خاک، بزرگترین آرزویشان بازگشت به دنیاست تا سجده کنند… و لو یک سجده!
۳ ۳۸ ۲۷ ۰
✍اَحمَقـــانه تَریـن کارِ مُمکــن

هَر دقیـــقه چِـــک کَردنِ پــروفـایـل کَسیه کـه

به تَنــــها چیزے کہ فِکر نمیکُنه

تـــــویــے......
۸۹۱
۱۳۴ ۱٬۱۶۵ ۷ ۴۹
☜یـہ سـرۍ عـکـســـا هـسـن
یـکـ مـگـابـایـت حـجـم رو گـوشـیـت
اشـغـال مـیـکـنـہ...
مـیـلـیـون هـا گـیـگـ خـاطـرہ تـوۍ مـغـزت
۵٬۳۷۶
۸۶۲ ۱٬۱۳۷ ۷۶ ۲۰۵
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴـــــــــــﺮﺍ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﯾﺸﻮ ﻗﺪﺷﻮﻥ . . .
ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﺸﻮﻥ !
ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺩﺧـــــتﺭﺍ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻧﺎﺯﻭ ﭘﻮﺳﺘﺎﯼ ﺻﺎﻓﺸﻮﻥ . . .
ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻠﺒﺎﯼ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ !
ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺧـــــــــــﻮﺩﻡ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎﻡ . . .
ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﻫــــــــــــﻡ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺭﺩﺍﻡ !
۵٬۳۷۶
۸۶۲ ۱٬۱۳۷ ۷۶ ۲۰۵
⇠نصف جذابیت دخترا به ترسو بودنشونه...♥✔♥
دختری ک سوسک بکشه ب درد زندگی نمیخوره که...!!!✘⇢.
۷۷
۷ ۲۱ ۲ ۰
•سختیش اونجاست که
⇦دیگه نمیتونی بهش بگی :⇨↯
!♥!ڊلم واست تنگ شده!♥!
۸۹۱
۱۳۴ ۱٬۱۶۵ ۷ ۴۹
همیشه از کســــــایی میخوری→?❂✘که ازشــــــــــون خـــــــدا ساختـــــی✔《
۳۵۶
۱۶۹ ۳۴ ۱۷ ۳۸
خیلی وقتا مجبوری بخندی
کسی اشکاتو نبینه...
۴۳
۸ ۰ ۰ ۰
. . . ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎدﻩ ﺑﻮدم . . . ﺳﺎدﻩ ﺳﻼم ﮐﺮدم . . . ﺳﺎدﻩ دل دادم . . . ﺳﺎدﻩ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدم . . . ﺳﺎدﻩ ﺑﺎور ﮐﺮدم . . . ﺳﺎدﻩ ﭼﺸﻢ ﮔﻔﺘﻢ . . . ﺳﺎدﻩ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪم ! . . . اﻣﺎ ﺳﺨﺖ دﻟﻢ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ! . . . ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ! . . . ﮐﺎش اﻧﻘﺪر ﺳﺎدﻩ ﻧﺒﻮدم
۱۸۲
۴۵ ۴۷۱ ۴۲ ۱
آدمــــی کــه مــیخــواد بــره , مـــیره!
دیـگــه داد نــمــیزنــه کــه : دارمــــ مـــیـرمــ...
اونـــی کــه رفـــتنشـــو داد مـیـزنـــه ؛
نـــمیــخواد بــره !!!
داد مـــیزنـــه کــه یــکــی مـــانع رفــتنـش بــشه...!!!
۵٬۳۷۶
۸۶۲ ۱٬۱۳۷ ۷۶ ۲۰۵
خاک تو سر اونی که میدونه با یه زنگ یا اس ام اس میتونه حالتو عوض کنه و نمی کنه...
۳۲۹
۵۰ ۴۵۴ ۵۱ ۱۳
دنبالـ کسے نیستمـ کهـ وقتے میگمـ میرمـ ؛

بگهـ : نرو !

کسے رو میخوامـ کهـ وقتے گفتمـ میرمـ ؛

بگهـ : صبر کنـ منمـ باهاتـ بیامـ ، تنهـ ـا نرو ….!!!
۲۸۴
۳۲ ۶ ۰ ۱۵
پیرمردی موبایلشوبرد تعمیر.بعدمدتی تعمیرکاربهش گفت موبایلت سالمه پدرجان چیزیش نیست!!"
پیرمردباصدای غمگین گفت پس چرابچه هام زنگ.نمیزنن؟!
۹۸۳
۱۹۹ ۵۶۹ ۱٬۷۳۵ ۷۸
دِلــَــــــم گــــرفــــــت
وقــتـــــــے دیــــــدم کــــارگــــــر شــــهــــــردار ــــــے
پـُــشـــــت گـــــاری اش نـــوشـــتــــــه :
بــه کــــــــارَم نــَــخــَــنـــــــد
مــُــحــتــــــــاجِ روزگـــــــــــارم ...!!
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
بَدترین کاری کِه مُمکنه درَ حَق کِسی بُکنی، ایِنه کِه عاشِقش نَباشی و عاشِقش کُنی . . .
۸۹۱
۱۳۴ ۱٬۱۶۵ ۷ ۴۹
↷ ☜ ↑رابطه های امروزی
نخواستن همدیگه نیست
خواستن یکی دیگه ست
۶۲
۳ ۰ ۰ ۱
لـــطفاً از ریختن تیغ و اشیاء نوک تیز در کیسه های زباله پرهیز کنید
به فکر دست هاے کوچکے که در آن به دنبال چیزے میگردد هم باشید

درکــــــــــش
کمے . . .
سخــــــــــت است...... اما حقیقت داره
۵۵ ۲۵ ۱ ۰
خیلی ازیـــــــــــــخ کردن های ما ازســـــــــــــرما نیســـــــــــــت
لحـــــــــــــن بعضــــــــــــــیها
زمســــــــــــتونیــــــ ـــــه
۲۱۵
۴۰ ۱ ۰ ۸
ﺩﻟﺘــــنگی هم ...
  ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿـﺴﺖ ...!
ﺩﺍﻍ ﻧﯿــــﺴﺖ ...،
ﺍﻣﺎ ... ﻣـــــــــــﯿﺴﻮﺯﺍند ...!
۵٬۳۷۶
۸۶۲ ۱٬۱۳۷ ۷۶ ۲۰۵
دوست عزیزم

فهمیده ی دیروز و نفهم امروز …

هیچ وقت بخاطر جنس مخالف ،

جنس موافق رو ارزون نفروش ضرر میکنی !
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
✔جمله ناب

آنچه ازسر گذشت ؛ شد سرگذشت!!!
حیف بی دقت گذشت؛ اما گذشت!!!
تاکه خواستیم یک «دوروزی» فکرکنیم!!!!!!!
بردرخانه نوشتند؛ درگذشت..‌.✔
۱۷۳
۲۱ ۲۴۳ ۴۰ ۲